Akce

P00388

349 Kč s DPH

Skladem

ks
Biorepel 1g (A) + 2g (B) proti plísním Přípravek BIO REPEL je originální kompozice mikroorganismů, které potlačují nežádoucí plísně ze zdí obytných místností. Více >>

BIO REPEL je ojedinělý netoxický ekologicky čistý přípravek, představující nové možnosti ošetřování zdí v objektech proti nežádoucím vlivům plísní. Jeho specifická kompozice mikroorganismů izolovaných z přírodních substrátů potlačuje nežádoucí plísně na základě mezidruhového parazitizmu a je schopna svou aktivitou vymýtit i "podhoubí" plísní rostoucích nejen na omítkách, v omítkách i pod nimi ve zdivu. Po jejich eliminaci biologický proces ustane. K aktivaci přípravku je potřeba čistá voda a nanesení připraveného roztoku po pěti minutách na zasažené zdivo. Doba od aktivace po nanesení by neměla přesáhnout dobu dvou hodin. BIO REPEL není přípravek chemický, ale biologický a nejen, že plísně odstraňuje ze zdí a nevznikají rezistence, ale přidáním do malířských nátěrů má i přetrvávající účinek.Aktivní mikroflóra v přípravku není pro ovzduší, rostliny, zvířata nebo člověka patogenní ani nijak škodlivá. Právě proto je významným přínosem v ošetřování bytových i jiných prostorů. Při používání Bio Repelu nebyly zjištěny žádné vedlejší, natož nežádoucí účinky. 

Použití biologického přípravku proti plísním na zdech 1. Ustřihněte naznačený roh sáčku A a důkladně promíchejte s cca 0,1l vlažné vody (nejlépe uvnitř sáčku). Protřepejte, postavte sáček na stůl a nechejte obsah pět minut aktivovat. Takto promíchaný a aktivovaný přípravek dále nařeďte do 10 - 20l vody. 2. Malířským válečkem nebo štětcem ( i houbičkou) omyjte připraveným roztokem postižené místo (tmavé skvrny plísně na zdi) poté zbytek roztoku vylijte do odpadu. 3. Pokračujeme po zaschnutí povrchu zdiva (cca 20min). 4. Ustřihněte naznačený roh sáčku B a opět dolijte vlažnou pitnou vodou (cca 0,1l). Protřepejte a nechejte obsah pět minut aktivovat, pak dále nařeďte do cca 1,5 litru vlažné vody. 5. Pomocí malířského válečku nebo štětce naneste na napadené zdivo s minimálním překrytím cca 5 cm ředěnou suspenzi (1,5 litru). 6. Ošetřené místo můžete po zaschnutí překrýt malířskou barvou. Přípravek BIO REPEL je možné použít i do malířské barvy 1. Ustřihněte naznačený roh sáčku B a dolijte cca 0,1l vlažné pitné vody. Protřepte a nechejte obsah pět minut aktivovat. 2. Vzniklou suspenzi vmíchejte do běžné malířské barvy bez fungicidních účinků (sáček B do 5kg barvy). 3. Malujte běžným způsobem. 

Vydatnost přípravku Roztok složky A (10-20l) vystačí na 10-12 m2 napadeného zdiva. Roztok složky B (1,5l) vystačí na 7-9 m2 napadeného zdiva. Pokud složku B přimísíme do barvy (5kg) vystačí na 30-40 m2 zdiva. 

Upozornění Nejméně 14 dní před aplikací biologického přípravku a alespoň 14 dní po aplikaci nepoužívejte žádné jiné přípravky na ošetřování zdí proti plísním. Výrobek skladujte v suchu při pokojové teplotě 15-25 stupňů C a relativní vlhkosti 40% Nepolykejte. Uchovávejte mimo dosah dětí Pozor – Bio Repel neodstraňuje pigmentaci ze zdí ( různé barevné skvrny). Plísně bez živin jsou mrtvé, ale pigmentace zůstává. Proto doporučujeme zdi přetřít barvou bez fungicidních účinků. Ingredience Silicia, Panicum miliaceum, Chromista-(Stramenopila) Houbový organizmus říše Chromista- Stramenopila představuje předěl mezi houbami a prvoky, z důvodu svého rozmnožování jak pohlavního tak nepohlavního. Pythium oligandrum proniká svými vlákny do buněk parazita (plísně nebo kvasinky) a čerpá z něho pro svoji výživu potřebné látky. Na podkladě výživové a prostorové kompetice tak vytlačuje z prostorů patogenní kožní houby. Podstatou účinnosti přípravku je produkce enzymů a parazitování na plísních. Po splnění tohoto úkolu ( vyčerpání parazita) zasporoluje ve zdivu a čeká po dobu cca tří let na nové napadení. Pak ze zdiva vymizí. 

Výsledky dlouhodobého výzkumu Třicetiletý výzkum vědce Dáši Veselého podporovaný firmou Biopreparáty s.r.o. (výrobce) je uzavřen kompletací - toxikologiemi účinné látky, laboratorními zkouškami, registrací přípravku, praktickým odzkoušením jak po povodních tak v terénu . To vše pod dohledem předních českých mikrobiologů za SZÚ Praha, Akreditovanou laboratoří pro desinfekci a sterilizaci. U přípravku nebyl zaznamenán vedlejší natož nežádoucí účinek, žádné dráždivé projevy u obyvatelů místností se sníženou imunitou nebo dětí. Pro přípravek Bio Repel byl vybrán kmen, který nejvíce působí proti plísním na stěnách. Plísně se jsou mikroorganizmy, které se odborně nazývají mikroskopické vláknité houby. Tyto mikroorganizmy spolu s jedlými houbami, které sbíráme jsou systematicky zařazeny do samostatné říše hub. Vedle říše živočichů a říše rostlin jsou nedílnou součástí živé přírody. Český název plísně byl zaveden v 19. století botanikem J. S. Preslem. Plísně obývají naši zemi od nepaměti a člověk se je naučil využívat ke svému prospěchu od samého začátku jeho existence. K největšímu významu plísní lze počítat výrobu antibiotik od doby objevení penicilinu. Dalšími svými produkty se plísně uplatnily v potravinářství např. při výrobě sýrů, dále nápojů apod. V životě člověka však nemají jen kladnou úlohu. Ta záporná se projevuje v jejich škodlivém působení na lidské zdraví. Jsou mezi nimi známy i původci infekčních onemocnění, které se obecně nazývají mykózy. V současné době však nám způsobují starosti i plísně, které nejsou pravými patogeny, ale které se vyskytují v životním prostředí, především v půdě, ve vzduchu. Člověk totiž přispěl svými nevhodnými zásahy do přírody k porušení biologické rovnováhy, jehož důsledkem je rozvoj plísní. Zvýšený výskyt plísní v životním prostředí člověku škodí. Plísně produkují množství rozmnožovacích výtrusů – spór, které se z narostlého mycelia uvolňují do vzduchu. Dochází k podráždění spojivek, dýchacích cest, vznikají alergická respirační onemocnění, bronchitidy – mykoalergózy. Plísně také při svém růstu produkují do okolního prostředí těkavé látky (aldehydy, ketony, étery apod.). I tyto chemické látky mohou alergizovat. Působí bolest hlavy, únavu, zánět spojivek apod. Plísně díky svému bohatému enzymatickému vybavení jsou velmi přizpůsobivé pro kontaminaci téměř jakéhokoliv substrátu – tedy i potravin. Do potravin uvolňují mykotoxiny (plísňové jedy), které způsobují akutní nebo chronické onemocnění – mykotoxikózy (otravy). Tak se pozitivní činnost plísní, prospěšná člověku začíná vyvažovat negativem. Likvidace plísní v obytných budovách není již jen kosmetickou úpravou, ale cíleným zásahem. I když stěny bytů pokrývají barevnými povlaky, které konkurují obrazům moderního umění, vyskytují se zde právě ty, které se do vnitřního prostředí našich domovů dostávají z vnějšího prostředí a které byly dříve považovány za neškodné saprofytické plísně. Platí zásada, že od jara do podzimu je množství spór plísní v bytech menší než v okolním ovzduší. V tomto období se nejvíce vyskytují např. druhy: Cladosporium, Alternaria. Fusarium, Aspergillus. Většinou se jedná o tzv. fyloplánové nebo polní houby.V zimě je zase množství spór v bytech větší a nejvíce jsou zastoupeny druhy: Penicillium, Mucor, Aspergillus. Jakmile nastanou v bytech pro ně příhodné podmínky, což je zvýšená vlhkost především zdiva, ale také i ovzduší, začnou růst. A právě spóry těchto druhů patří k závažným alergenům. Zápas s plísněmi je o to komplikovanější, že při jejich likvidaci se musí dbát toho, aby nedocházelo k rekontaminaci okolí, k znovuzamoření jejich spórami. Je doporučováno používat k jejich likvidaci tzv. mokrou cestu. Na mycelia plísní se aplikují vhodné přípravky s fungicidním účinkem. Vždy však musíme mít na zřeteli, aby tato látka představovala minimální riziko pro ošetřovaný materiál, na kterém plísně rostou i pro provádějícího pracovníka a dále také aby měla i přetrvávající účinek. Záleží ovšem na rozsahu a velikosti nárůstů plísní. Přípravky s fungicidním účinkem se mají vždycky používat za dodržení bezpečnostních upozornění vyznačených na etiketě výrobku. V každém případě se jedná o chemické látky, které vnášíme do již tak dosti přechemizovaného prostředí. Proto je přípravek BIO REPEL významným přínosem, kdy se plísně likvidují jejich vlastní zbraní. Není to tedy přípravek chemický, je to přípravek biologický. Nejen, že plísně likviduje, ale má i přetrvávající účinek přidáním do malířských nátěrů. Nezpůsobuje alergie, je šetrný k prostředí, tedy ekologický a splňuje i podmínku aplikace mokrou cestou, protože se nanáší rozpuštěn ve vodě. Hodnocení Hodnotitel: Mgr.Zdeněk Jiroušek, S.P.UNI s.r.o. T.G.Masaryka 271, 565 01 Choceň Zkouška byla uskutečněna v době od května 2002 do konce února 2003 v prostředí, kde se masivní nárůsty plísní objevují na zdech permanentně. Jedná se o nevytápěný zasklený balkon, kde jsou umístěny květiny. Teplota a relativní vlhkost vzduchu jsou po většinu zimního období v daném prostředí přímo ideální pro růst plísní. Teplota je nejčastěji v rozmezí 3-10 °C a relativní vlhkost stabilně překračuje hodnotu 55%, vyjímkou nejsou hodnoty nad 75%. Povrchová teplota vnitřních stěn, v mrazivých dnech, se přibližuje 0 °C. Podkladovým materiálem ploch, na kterých byly zkoušky prováděny byly: - vápennocementová omítka s povrchovým nátěrem PRIMALEX Plus, - smrkové palubky. Při zkouškách byla ověřována účinnost přípravku BIO REPEL při různých postupech a porovnávána s účinností chemických dezinfekčních přípravků, které naše firma běžně používá. Postup Na části stěny bylo vyznačeno vedle sebe 6 ploch ( značeno 0 - 5). 0- kontrolní plocha 1- ošetřeno 2x roztokem X v koncentraci 4%, 2- ošetřeno 2x roztokem Y S v koncentraci 5%, 3- ošetřeno roztokem BIO REPEL A 4- ošetřeno roztokem BIO REPEL B 5- ošetřeno dle návodu BIO REPEL A+B Zároveň byla ošetřena část dřevěného stropu, na kterém byl patrný masivní nárůst plísní. Vyhodnocení Makroskopická kontrola byla prováděna průběžně, v intervalech 5-10 dní. První viditelné nárůsty plísní na neošetřených plochách se začaly objevovat v průběhu listopadu a do 26.2.2003 byl jejích nárůst na části zdi sousedící s ošetřenými plochami masivní. Ošetřené plochy jsou na konci zimního období v tomto stavu: -č.1 - použit přípravek X, který má deklarovanou dlouhodobou fungistatickou účinnost. Na ploše se objevilo několik malých ohnisek kontaminace. -č.2 -použit přípravek Y, jeho předpokládaná fungistatická účinnost je 2-3 měsíce. Je patrné opětovné napadení. -č.3 -použit BIO REPEL – složka A. Je patrné opětovné napadení. -č.4 -použit BIO REPEL – složka B. Napadení není makroskopicky patrné. -č.5 -požit BIO REPEL A+B dle návodu. Napadení není patrné. Je vidět jasné ohraničení ošetřené plochy, která sousedí s plochou s výraznou kontaminací. Závěr Na základě uvedené zkoušky, při které byla ověřována účinnost přípravku BIO REPEL v různých aplikacích a porovnávána s účinností jiných přípravků je možno konstatovat, že při správné aplikaci má přípravek BIO REPEL dlouhodobou účinnost i v náročných podmínkách. Praktické zkušenosti s používáním přípravku proti plísním - RNDr.Paříková J. SZÚ - Praha Na základě pozitivních výsledků z testování účinku přípravku Biorepel proti plísním standardními metodikami a po registraci na MZČR , jsme přistoupili k jeho praktické aplikaci v terénu. Praktickou aplikací na nárůsty tzv. "divokých" (nestandardních, nelaboratorních) kmenů plísní, které se běžně vyskytují ve vnitřním prostředí budov jsme sledovali jeho účinek likvidační na tyto vesměs saprofytické druhy plísní a účinek preventivní. Jednalo se o následující lokality, kde nebyly stěny zcela vysušené (a) a vysušené (b): a) sledování likvidačního účinku na vyrostlé nárůsty plísní na vnitřních stěnách budov - zázemí stravovacího provozu MFČR - sklad potravin, který byl postižen záplavami v srpnu r. 2002. Na stěnách bylo množství nárůstu v jednotlivých koloniích saprofytických plísní druhů: Penicillium viridicatum, Penicillium glaucum, Penicillium frequentans, Aspergillus candidus, Aspergillus repens, Mucor circinelloides, Mucor species, Cladosporium herbareum, Cladosporium cladosporoides, Alternaria alternata. Biorepel byl aplikován kontaktním způsobem - omytím štětkou namočenou v pracovním roztoku přípravku (1g prášku přípravku do 10l vody) a po zaschnutí byl další pracovní roztok přípravku (2g prášku přípravku do 1,5l vody) mechanickým postřikovačem nastříkán. Po měsíci byla provedena první kontrola, kterou byla zjištěna redukce nárůstu plísní o 80-90%. Byla provedena druhá aplikace - pouze postřikem pracovního roztoku přípravku (2g prášku přípravku do 1,5l vody). Po dvou měsících nebyly nárůsty plísní zaznamenány. - zázemí stravovacího provozu MFČR- přípravna potravin, která byla také postižena záplavovou vodou. Stěny byly umyté tlakovou vodou a dezinfikované chlorovými preparáty v první fázi. Po měsíci byl vyselektován odolný druh na chemické dezinfekční přípravky na basi Cl - Aspergillus repens a Aspergillus terreus. Na nárůsty plísní těchto druhů byl aplikován přípravek Biorepel stejným způsobem otřením a postřikem výše uvedených pracovních roztoků přípravku. Postřik byl opakovaně aplikován 3x vždy po 3 nedělích z důvodu specificky vzniklých teplotně vlhkostních podmínek velice příznivých pro rychlý růst a rozvoj především plísně Aspergillus terreus (začalo se topit a prostor nebyl dostatečně odvětráván - zvýšená vlhkost). Po 3 měsících byly oba druhy plísní zcela zlikvidovány. b) sledování preventivního účinku na nárůsty plísní na stěnách budov - trezorový prostor v ČSOB-II suterén, zaplaven spodní vodou, stěny omyté a vysušené. Na stěnách nárůsty drobného mycelia plísní druhu Cladosporium cladosporoides a Penicillium glaucum, Penicillium frequentans. Pracovní roztok přípravku byl aplikován stejným způsobem jak výše uvedeno- omytím pracovním roztokem slabší koncentrace a postřikem pracovním roztokem silnější koncentrace. Po kontrole za 2 měsíce nebyly nárůsty plísní zaznamenány. - sklepní prostor sportovního klubu v činžovním domě v Biskupské ulici v Praze 1 - pracovní roztok přípravku (1g prášku přípravku do 10 l vody) byl aplikován postřikem na lokalizované nárůsty (jednotlivá řídká mycelia plísní druhu Penicillium sp., Cladosporium sp. - oba druhy blíže neurčené- mezi pojivem cihel, omítka byla otlučená). Lokalita je kontrolována průběžně ( již 3 měsíce)- experiment neskončil, plísně se neobjevují. Prostory SZÚ Laboratoř NRL pro genetickou toxikologii, po havárii vodovodního řadu. Na stěnách nárůsty mycelia plísní druhu Fusarium sp., Aspergilus, Penicilium, Byly provedeny stěry před aplikací. Pracovní roztok přípravku byl aplikován podle návodu ( omytí zasažených ploch, po zavadnutí postřik složkou B). Po aplikaci byly prováděny stěry a kultivace plísní v pravidelných časových odstupech, viz obrázek. Výsledek Plísně se dále na zdivu nevyskytují. Prostory pekárny Dlouholeté problémy s plísněmi na zdivu a kolem oken v důsledku prašnosti mouky, teploty a vlhkosti. Bio Repel byl aplikován dle návodu s tím, že do barvy byla přidána složka B. Plísně se na stěnách objevily po třech měsících. Jejich živný substrát byla usazená mouka na zdivu. Po odstranění vrstvy mouky (ometením) stěny byly čisté bez napadení plísněmi. Výsledek Stěny v takto rizikovém prostředí rok od použití přípravku nejsou napadeny plísněmi. Doporučení Je potřeba pravidelně odstraňovat moučný prach ze stěn, aby se na nich nevytvářela slupka živného substrátu pro plísně. Nebudeme-li odstraňovat moučný prach ze stěn, provádíme každý týden preventivní postřik (složka A+B) smíchané a ředěné do deseti litrů a postřikovačem aplikujeme na stěny). Hodnocení odborníka na dezinfekci, dezinsekci a deratizaci Petra Dvořáka DDD Petr Dvořák , Liberec 23, Kaplického 363, Česká republika Při své praxi jsem používal kromě přípravků na bázi kvarterních amoniových sloučenin převážně přípravky na bázi chlóru ( do 5%Cl ). Pokud jsem se na různých seminářích či jiných odborných setkáních kontaktoval s firmami, které se touto činností rovněž zabývají, dospěl jsem ke zjištění, že tato firmy postupují obdobně. Tato praxe vychází ze skutečnosti, že klienti chtějí vidět okamžitý optický efekt, což jim tato metoda nabízí. Jelikož se však jedná o čistě fungicidní zásah, často se zapomínalo ( provozní, časové, ekonomické či jiné důvody ) na určitou prevenci ve formě fungistatického opatření. A to nehledě na skutečnost, že obecná ( avšak velice důležitá ) upozornění na správné užívání napadených prostor jsou často ignorována. Velikou přednost přípravku Bio Repel proto vidím právě v tom, že je ze své podstaty přípravkem dlouhodobě fungicidním, čímž na sebe vlastně přebírá fingistatickou úlohu. Ještě se ale vrátím k přípravkům na bázi Cl : Obrovskou potíž při jejich aplikaci dělá skutečnost, že jsou značně agresivní. Tím mám na mysli, že při i té největší opatrnosti může dojít ke způsobení škody na nábytku, kobercích, podlahách apod. Rovněž mají negativní vliv na kovové materiály ( koroze) a obtěžují osoby, zdržující se poblíž probíhající práce (výpary). Z odborného hlediska mají sníženou účinnost na likvidaci některých plísní, jako Aspergillus terreus a Aspergillus repens, což jsem u přípravku Bio Repel nezaznamenal.

Kontaktujte nás!