LB711

699 Kč s DPH

ks
Venkovní i vnitřní nátěry betonu. Betonové podlahy (garáže, nebytové prostory, sklepy, dílny, balkóny apod.). Betonové bazény, vodní jímky (atest SZÚ Praha), zdivo, omítky. Ocelové nádrže opatřené základním antikorozním nátěrem (např. Fest Primer, Superkov apod.) Více >>
Vzorník Detecha Dostupnost Cena s DPH Množství (ks)
Detecha Izoban 5kg Červeno-hnědý Skladem 699 Kč
Detecha Izoban 5kg Zelený Skladem 699 Kč
Detecha Izoban 5kg Šedý Skladem 699 Kč
Detecha Izoban 5kg Modrý Skladem 699 Kč
Detecha Izoban 5kg Béžový Skladem 699 Kč
Detecha Izoban 5kg Světle zelený Skladem 699 Kč
Detecha Izoban 5kg Bílý Skladem 699 Kč
Detecha Izoban 5kg Žlutý Skladem 699 Kč
Detecha Izoban 5kg Černý Skladem 699 Kč

Použití:

Venkovní i vnitřní nátěry betonu. Betonové podlahy (garáže, nebytové prostory, sklepy, dílny, balkóny apod.). Betonové bazény, vodní jímky (atest SZÚ Praha), zdivo, omítky. Ocelové nádrže opatřené základním antikorozním nátěrem (např. Fest Primer, Superkov apod.)

 

Upozornění:

Pochozí za 8 hodin. Napouštění bazénu za 7 dní. Konečné vytvrzení 14 dní až 3 týdny.

 

Příprava podkladu:

Beton musí být savý, případně zdrsněný, ne kletovaný, dobře vyzrálý, suchý (maximální relativní vlhkost podkladu 15%), izolovaný proti spodní vlhkosti. Musí být soudržný (soudržnost betonu v tahu min. 1,5 MPa), zbavený všech nečistot a špatně ulpívajících částic.

V případě pochybností o vhodnosti použití na daný podklad (např. stěrka, starý nátěr) doporučujeme provést zkušební nátěr na menší ploše.

 

Způsob nanášení:

Před použitím je nutné hmotu důkladně rozmíchat a v případě potřeby naředit. Před nátěrem dosud neošetřených betonových ploch doporučujeme provést penetraci naředěným nátěrem v poměru 1 díl Izobanu na 1 díl ředidla S 6005. Na větší plochy doporučujeme

použít materiál jedné výrobní šarže, případně rozdílné šarže smíchat, aby byl zaručen jednotný barevný odstín. Nanáší se štětcem nebo válečkem minimálně ve dvou vrstvách dle savosti podkladu vždy po zaschnutí předchozí vrstvy.

Tloušťka celého nátěrového systému musí být po zaschnutí cca 100 µm. Silnější vrstva nátěru dobu zasychání a zrání výrazně prodlužuje, proto je nutné postupovat po tenkých vrstvách.

V případě nátěrů ocelových nádrží a sudů doporučujeme povrch předem opatřit základním antikorozním nátěrem (Fest primer a Superkov) a následný nátěr Izobanem provést až po důkladném vytvrdnutí základu nejméně po 48 hodinách.

Pracujte v dobře větraném prostředí při teplotě v rozmezí +10 až +25°C. Nepracujte na přímém slunci!

 

Zatěžování

pochozí: 8 hodin, napuštění bazénu: 7 dní, konečné vytvrzení: 14 dní až 3 týdny

 

Upozornění

Barva není určena k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou a k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Nelze nanášet na málo proschlé podklady např. ve vlhkých nedostatečně větratelných prostorách. Nátěr neodolává působení benzínu a organických rozpouštědel.

 

Ředění:

V případě potřeby je možno nátěr naředit ředidlem S 6005.

 

Vydatnost:

Vydatnost nátěrové hmoty je závislá na kvalitě natírané plochy a pohybuje se v rozmezí 6 - 8m2 z 1 kg v jedné vrstvě při průměrné tloušťce suchého filmu 50 µm.

 

Odstín:

červenohnědý, zelený, šedý, modrý, odstíny nejsou standardizovány.

béžový RAL 1001, světle zelený RAL 6021, bílý RAL 9003, žlutý RAL 1023

 

Balení:

0,8 kg, 2 kg, 5 kg plechovka, 20 kg plechové vědro

Bezpečnostní upozornění

GHS02 - hořlavé látky  GHS07 - dráždivé látkyGHS08 - látky nebezpečné pro zdravíGHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

      GHS02 - hořlavé látky            GHS07 - dráždivé látky    GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví   GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
Kontaktujte nás!