-21%

23 bodů do věrnostního systému

LB1136

1 179 Kč s DPH

1 499 Kč s DPH

21% (320 Kč s DPH)

Skladem

ks
Venkovní hydroizolace - pružná hydroizolační stěrka proti tlakové vodě, radonu. Více >>

Charakteristika výrobku
Dvoukomponentní cementová elastická membrána k vodotěsnému ošetření betonových podkladů proti tlakové vodě. Je vhodná i pro utěsnění proti olejům. Je to šedá sypká směs písků, cementů a organických přísad (složka A) a syntetické kapaliny (složka B) vyvinutá ve vývojových laboratořích firmy ROKOSPOL. Smícháním se získá lehce zpracovatelná, hladká stěrka, která se velmi dobře nanáší i na svislé plochy v tloušťce do 2 mm v jednom nánosu. Protože obsahuje velký podíl speciální syntetické pryskyřice, má velmi dobrou přilnavost k betonovým podkladům. Výborně drží i na zdivu, sádrokartonu, dřevu, sádrové omítce, na většině plastů a na kovech. Elastická vrstva je odolná proti prostupu kysličníku siřičitého, kysličníku uhličitého, síranům, chloridům a hlavně minerálním i jiným olejům.

Použití
Jako pružná vodotěsná membrána na betonových konstrukcích, která jsou dynamicky zatěžována, hydroizolační nátěry plaveckých bazénů, zásobníků vody, jímek, hydroizolační vrstva na terasách a balkonech, elastická hydroizolace pod keramické obklady a dlažby v prostorách s dynamickým nebo statickým zatěžováním, v prostorách s pronikáním vody z podloží jak v interiérech, tak v exteriérech, vodotěsné ochranné vrstvy na betonových opěrných zdech, elastické vodotěsné vrstvy na pohledových plochách tvořených omítkou s vlasovými trhlinami, vodotěsné pružné vrstvy na betonových plochách vystavených chemickému namáhání od rozmrazovacích solí, síranů atd., vodotěsná pružná izolace ve strojovnách, jímkách apod. všude tam, kde může dojít k úniku minerálních a jiných olejů.

Příprava podkladu:
Parametry podkladu zásadně ovlivní spotřebu hmoty, spolehlivost izolace a snadnost jejího provedení. Příklady vhodných podkladů jsou:
- Hladká, pevná a soudržná cementová omítka nanesena na zdivo z cihel nebo tvárnic.
- Konstrukce z betonu a malt s cementovým pojivem.
- Kvalitně provedené režné zdivo.
- Kvalitně provedené i starší keramické obklady.
- Kvalitně provedené zdivo z tvárnic přesného zdění s cementovým pojivem s pevným rovným a soudržným povrchem.


Povrch všech podkladů musí být rovný celistvý pevný a bez mechanických a chemických nečistot. Pro odstranění méně soudržných a drolivých částí povrchu a také nečistot se doporučuje použít opískování, nebo omytí tlakovou vodou.
Všechny podklady, které se běžně používají ve stavebnictví, je možno považovat za vhodné, pokud jejich zbytková vlhkost a pevnost je v souladu s normou. Musí být čisté, zbavené olejů, mastnoty a prachu. Cementové nebo betonové podklady je nutné zbavit prachu, výkvětů, zbytků odformovacích olejů a koroze. Cizí předměty je nutno odstranit. Nerovnost je možné vyrovnat ROKOGROUTem THIX a ROKOFINem . Z vlhkých povrchů je nutno přebytečnou vodu odsát nebo odstranit stlačeným vzduchem. Silně savé podklady jako sádra a základy, obsahující sádru musí být zbavené prachu a především natřené ROKOLATEXem PLUS nebo ROKOGRUNDem PROFI. Správná příprava podkladu je taková, kdy materiál je nasycen vodou, ale povrch je suchý.

Nanášení ROKOVODOFLEXU 2K:
ROKOVODOFLEX 2K se nanáší vhodnou stěrkou. V jedné vrstvě nesmí být nanesena větší tloušťka jako 2 mm. Další vrstvy se nanáší až po vytvrzení vrstvy předchozí, což je při normálních podmínkách asi po 4 - 5 hodinách. Tam, kde je konstrukce dynamicky zatěžována, nebo tam, kde je nebezpečí vlasových trhlin, je vhodné do druhé vrstvy zapracovat skleněnou síťovinu 4 x 4 mm. Po nanesení druhé a další
vrstvy je vhodné povrch uhladit po zavadnutí ocelovým hladítkem.

Spotřeba:
Spotřeba tmelu je dána druhem a kvalitou podkladu, obvykle činí 1,6 - 1,7 kg/m2.
(viz bod: Nanášení)


Balení:
ROKOVODOFLEX 2K se dodává v 6 a 30 kg pytlích jako složka A a 2 a 10 kg. kanystrech jako složka B.

Upozornění:
Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky.
Doporučujeme užití těchto materiálů konzultovat s techniky naší firmy. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Uživatel
přejímá veškerou odpovědnost za použití materiálů ROKOSPOL. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.

▪ Bezpečnostní list ▪ Údajový list

Kontaktujte nás!