P02656

279 Kč s DPH

ks
Lesklý jednosložkový alkyd-uretanový lak určený pro transparentní nátěry dřeva v exteriéru nebo v interiéru. Vhodný i pro prostory s vyšší vzdušnou vlhkostí (zahrada, prádelny, koupelny, kuchyně, okolí bazénů apod.). Lak vyniká výbornou odolností vůči povětrnosti a UV záření. Lak je odolný střídavému ponoru ve sladké vodě.  Více >>
Velikost balení Dostupnost Cena s DPH Množství (ks)
HET Soldecol UV Lak LESK 0,75l Skladem 279 Kč
HET Soldecol UV Lak LESK 2,5l Skladem 799 Kč
HET Soldecol UV Lak LESK 5l Skladem 1 499 Kč

Použití:

lesklý jednosložkový alkyd-uretanový lak určený pro transparentní nátěry dřeva v exteriéru nebo v interiéru. Vhodný i pro prostory s vyšší vzdušnou vlhkostí (zahrada, prádelny, koupelny, kuchyně, okolí bazénů apod.). Lak vyniká výbornou odolností vůči povětrnosti a UV záření. Lak je odolný střídavému ponoru ve sladké vodě. 

Odstín:

bezbarvý, transparentní.

Ředidlo:

běžně se neředí. Dojde-li k odtěkání rozpouštědel v průběhu skladování nebo nanášení, lze lak doředit ředidlem SOLDECOL S 6006 (nátěr štětcem, válečkem)
nebo SOLDECOL S 6001 (aplikace stříkáním). Při použití laku jako penetrace lze lak naředit 20 až 40 % ředidla. Pozor, množství ředidla ovlivňuje lesk nátěrového filmu.
Pro nátěr vrstvy jedné plochy používejte vždy stejně naředěný lak.


Nanášení:

štětcem, válečkem. Při průmyslovém zpracování ve schválených provozech lze nanášet stříkáním.


Vydatnost: 13 - 15 m2 z 1 litru v jedné vrstvě (30 - 40 μm DFT, beze ztrát)

Spotřeba: 0,05 - 0,07 litru na 1 m2 v jedné vrstvě (30 – 40 μm DFT, beze ztrát)

Podklad: suchý, očištěný, zbavený zbytků pryskyřice a starých nátěrů, bez biotických škůdců, vlhkost <12 %. Vhodné je napuštění prostředky proti hmyzu a dřevokazným houbám.

Aplikační podmínky: při aplikaci a do 24 hodin po aplikaci se musí teplota laku, vzduchu a podkladu pohybovat v rozmezí +5 až +25 °C (optimálně 18 – 23 °C). Nátěr provádět za stálého a suchého počasí (relat. vlhkost vzduchu <85 %). Nenanášet za mlhavého počasí nebo na přímém slunci. Neproschlý nátěr chránit před deštěm a rosou.

Příprava laku před použitím: je nutné odstranit případný škraloup a lak řádně promíchat. Při manipulaci nebo míchání se postupuje tak, aby nedocházelo k nadměrné Tvorbě pěny. Lak je možné dle potřeby a výše uvedeného doporučení ředit vhodným ředidlem. Po homogenizaci při případném tónování v kolorovacím centru nebo vlastním intenzívním míchání je potřeba lak aplikovat nejdříve po 2 hodinách z důvodu eliminace zapracovaných vzduchových bublinek.

Příklad aplikačního postupu:

1) dřevo přebrousit a očistit od prachu. Před aplikací a během aplikace výrobek promíchat.

2) před vrchními nátěry je vhodné dřevo nejprve napenetrovat 20 až 40 % ředidla naředěným lakem.

3) v intervalu 24 hodin nanést 2 – 3 vrchní vrstvy laku. Nátěr je suchý na dotyk nejdříve po 6 hodinách a proschlý po 24 - 48 hodinách – doba schnutí je silně závislá na savosti dřeva, tloušťce vrstvy, teplotě a vlhkosti. Mezi jednotlivými nátěry je vhodné lehké přebroušení povrchu brusným papírem č. 220.

4) všechny pomůcky při pracovních přestávkách chránit proti zaschnutí a po práci omýt technickým benzinem nebo ředidlem S 6006 či S 6001.


Skladování: v suchu, při +5 až +25 °C. Nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním zářením. Výrobek si v původním neotevřeném balení uchovává své užitné vlastnosti minimálně do data uvedeného na obalu (EXP.), tj. 24 měsíců od data výroby. 

Kontaktujte nás!