Novinka

P03314

7 499 Kč s DPH

Skladem

ks
Průmyslový odmašťovací přípravek. Jedná se o směs hydroxidu draselného s tripolyfosfátem alkalického kovu, tenzidy a inhibitory koroze ve vodném prostředí. Více >>
Nehořlavý, nízkoviskózní a biologicky odbouratelný čistič součástí

Průmyslový odmašťovací přípravek. Jedná se o směs hydroxidu draselného s tripolyfosfátem alkalického kovu, tenzidy a inhibitory koroze ve vodném prostředí.

Nikdy nemíchat s jinou chemikálií!

Pouze pro průmyslové a profesionální použití!

Upozornění

Bezpečnost a hygiena při práci:

Při práci s Ultra čističem je zakázáno jíst, pít a kouřit. Nutno použít ochranné pracovní pomůcky (brýle, štít, gumové boty, gumové rukavice a ochranný oblek).

  • Možnost nebezpečných reakcí: Oxidační látky, silné kyseliny, hliník a jeho slitiny.
  • Podmínky, kterým je třeba zabránit: Teplota nad 50 °C – může dojít k rozkladu směsi.
  • Neslučitelné materiály: Oxidační látky, silné kyseliny, hliník a jeho slitiny.
  • Nebezpečné produkty rozkladu: Za normálních podmínek se přípravek nerozkládá. Při termickém rozkladu se uvolňují oxidy uhlíku, oxidy dusíku, páry aminu.
Účel použití

Běžně se používá ve zředěném stavu v průmyslu pro odmašťování a mytí strojů, strojních součástek a výrobků, u kterých je třeba zajistit důkladné odmaštění.

Návod

Doporučení ředění je 1 díl koncentrátu a 5 až 75 dílů vody, dle zamaštění. Při silnějším zamaštění je možno používat vyšší koncentrace Ultra čističe ve vodě, tj. až max. 1:1. Připravený roztok je možno aplikovat ponorem, tlakově nebo omytím a narušením nečistot rotačními nebo ručními kartáči a působením 5 až 10 minut. Po ukončení odmašťování nutný důkladný oplach vodou. Vyšší koncentrace může vést k degradaci nátěrů.

Obsah balení

20 l

Provedení

Kanystr

Pach/vůně

Charakteristický

Barva

Bezbarvý

Hodnota pH

12-13

Hustota

1100 kg/m³

Podmínky pro hodnotu pH

při 20°C

Hmotnost obsahu

22 kg

Doba použitelnosti od data výroby

24 Měsíce

Biologicky odbouratelné

Ano

Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby

Skladování v chladu a suchu, 5°C až 25°C

Kontaktujte nás!